Tack för din bokning!

Information och villkor

  • Start: Om inte avtalat annat är mötesplatsen alltid vår kanotcentral på Näsholmen i Sälensby. 
  • Betalning: Swish, kort eller kontant.
  • KOM I TID. Det är viktigt, speciellt i högsäsong vara redo vid bokad transporttid. Annars riskerar du att förlora din plats i turordningen. 
  • Om någon del av den uthyrda utrustningen skadas eller förloras under hyrestiden, skall detta ovillkorligen anmälas till tjänstgörande personal vid återkomsten till kanotcentralen samt ersättas till fastställda priser. Vid svåra skador på utrustningen fastställes ersättningsbeloppet från fall till fall av uthyraren. Kanotisten kan vid olämpligt uppträdande fråntas rätten att hyra kanot. Vid svårare fall av olämpligt uppträdande under hyrestiden kan kanotisten fråntas “sin” kanot jämte hyrd utrustning mitt under pågående hyrestid. 
  • Om hyran avslutas tidigare, återbetalas ej hyran.
  • Våra kanoter är godkända och säkra att hyra, flytvästar ingår alltid(0 – 140kg).
  • Flytvästar bör bäras.
  • Allemansrätten ska respekteras

KONTAKT

0280-218 28

bokning@salenkanot.se

GPS
61 09 06 85 : N
13 16 05 05 : O